תפילה - ברכות ותפילות
מותאם לכל סוגי הנייד
גלילה אוטומטית
זכירת נוסח ומהירות
אותיות גדולות